Oedeemtherapie

De behandeling is erop gericht abnormale zwellingen (vochtophoping) te verminderen of op te heffen. De abnormale zwellingen kunnen ontstaan door:

Een groot deel van de mensen die wij behandelen komen uit de tweede groep. Voorbeelden hiervan zijn:

Bij een bloedvatprobleem is er sprake van een toegenomen vochtaanvoer. Een voorbeeld hiervan is: spataderen.

De Behandeling

Als u voor de eerste afspraak komt bij één van de oedeemtherapeuten zullen u eerst een aantal vragen worden gesteld over de voorgeschiedenis van het oedeem en de huidige situatie. Vervolgens zal zij het oedeem onderzoeken o.a. op omvangverschil t.o.v. de gezonde kant. En ze zal onderzoeken of er evt. bewegingsbeperking is ontstaan in de omliggende gewrichten (bv. door een operatie).

De behandeling kan bestaan uit: