Meer weten over psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische klachten zijn (deels) spanning- of stress gerelateerd: hoofdpijn, hyperventilatie en chronische pijnklachten. Klachten zijn psychosomatisch als lichamelijke klachten verband houden met een verstoring in balans tussen lichamelijke en psychische belasting. Veelal worden psychosomatische klachten aanvankelijk niet begrepen of onderkend en is een medische diagnose niet te stellen. Dit kan een gevoel van onbegrip geven.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt patiënten in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Deze fysiotherapeut betrekt lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder de leef- en werkomstandigheden.

Psychosomatische klachten houden vaak verband met:

Ze uiten zich vaak als:

Dit leidt vaak tot psychische klachten: